Index of /managed/hg19/hg19/bwa_mem_index/bosTauMd3/


../
bosTauMd3.fa                    25-May-2012 17:48     2714141418
bosTauMd3.fa.amb                  18-Mar-2016 17:44       1233234
bosTauMd3.fa.ann                  18-Mar-2016 17:44        1236
bosTauMd3.fa.bwt                  18-Mar-2016 17:47     2660922820
bosTauMd3.fa.pac                  18-Mar-2016 17:44      665230687
bosTauMd3.fa.sa                  18-Mar-2016 17:47     1330461424